Κυριακή, 14 Νοεμβρίου 2010

Περιφέρεια Θεσσαλίας - ΩΡΑ 20.39 14 - 11

ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΜΕΝΑ ΤΜΗΜΑΤΑ: 418 / 1775 (23,55 %)
ΨΗΦΙΣΑΝ: 83042 / 163875 (50,67 %)   ΕΓΚΥΡΑ: 74754   ΑΚΥΡΑ: 4035   ΛΕΥΚΑ: 4253
Α' Κυριακή Β' Κυριακή
Υποψήφιος / Συνδυασμός Ποσοστό Ψήφοι Εδρες Ποσοστό Ψήφοι Εδρες
Αγοραστός Κωνσταντίνος του Αναστάσιου / ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ 38,59 % 170323 10 50,70 % 37906 21
Παπατόλιας Απόστολος του Ιωάννη / Θεσσαλών Δύναμη 34,85 % 153821 9 49,29 % 36848 4

Δεν υπάρχουν σχόλια: